top of page

Těm, co kopali studnu.

 

Tento projekt by jsme rádi věnovali skautům i neskautům, kteří se zasadili o udržení myšlenek a hodnot skautingu i po dobu, kdy naše okolí ovládala nenávist, závist, hloupost, nevědomost, zloba a násilí.

 

Zaměřujeme se na historii skautingu ve městě Blansku a jeho blízkém okolí. Zaměřujeme se na lidi a jejich příběhy, kteří a které umožnili aby se skautské dobré skutky mohly v této lokalitě dále rozvýjet.

 

Aktuální stav projektu můžete v náhledu sledovat ve sběrném dokumentu.

 

Mezi vize projektu patří:

 

  • vydání publikace, která historii, lidi a příběhy shrne do fyzické podoby

  • vytvoření stezky, která by kopírovala důležitá místa vazající se k příběhům lidí, skautingu a vyprávěla by tento příběh. "Historie musí být živá!"

 

Pokud by jste disponovali jakoukoli informací, která by mohla projektu pomoci se sběrem informací, budeme rádi pokud nás kontaktujete.

bottom of page