top of page

S!D & companions

je společenství. Otevřené a volné společenství lidí, kteří doceňují a váží si práce i energie lidí, kteří vložili kus sebe do nečeho, co má existovat pro dobro ostatních.
 

Výtváříme společně produkty, služby a projekty. "Companios" protože nikdy, nikdo z nás nedokáže sám, bez sebenicotňějšího přispění někoho dalšího, cokoli vytvořit. Prostor, inspirace, příležitost, energie i pomoc jsou prostředky, které nám i ostatním pokytuje naše okolí.

 

"Creates shapes of your mind" je heslo, které má vyjadřovat naši snahu vytvářet věci dle požadavků a představ. Vytvářet věci na míru a individuálně. Ponořit se do mysli lidí, kteří chtějí využít našich možností a tvořit pro ně.

 

"Nothing is impossible" je motto, krerým chceme říci, že nic není nemožné. Věříme, že lidská mysl je jako křišťalová koule vidící do budoucnosti a že některé věci jen zatím neumíme - jsou to příležitosti a výzvy. Tvoříme myšlenkou!

"Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující."

 

Tomáš Baťa r. 1932

bottom of page